Aktuálne projekty

 

ZPOZE podpísalo dňa 29. 6. 2014 zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou

Dobrovičová12, 815 26 Bratislava 1:

 

Zmiešané lesy:

Priebežné informácie o projekte

Informácie po ukončení projektu

 
 

Ihličnaté lesy:

Priebežné informácie  o projekte 

Informácie po ukončení projektu